Foto: Erling Steen

NYTT TAK PÅ GRANBUSTØYL

Tilsynet på Granbustøyl Espen Eikemo og hans proffe gjeng, sammen med elitetropper fra Fjellsportgruppa, AAT's nye super-dugnadsjente Hanne og støttepersonell fra kontoret, la nytt tak på Granbustøyl i løpet av mandag 16.oktober.

Granbustøyl fikk en alvorlig knekk under snøvinteren 2014 og det har vært arbeidet mye for å få hytta i stand igjen. Det er satt inn nye vinduer og dører, men skifte av takbelegg gjensto og vinteren nærmet seg. Det har vært planlagt dugnad flere ganger i høst, men som de fleste har fått erfare, har det ikke vært lenge mellom regnbygene.  Derfor satte vi alle kluter til og fikk på plass nytt belegg like før regnet kom tilbake.  Montering av ny ovn ble det også tid til. Det gamle takbelegget og den gamle ovnen står igjen på verandaen og venter på transport ned til bygda når snøen kommer.  Stor takk til tilsynet ved Espen Eikemo for formidabel innsats gjennom lengre tid for denne hytta ! 

Skrevet av Erling Steen 19. oktober 2017