Kvistet løype Auversvatn - Tjørnbrotbu - Berdalsbu

Foto: Solveig Ørum

Nå er det kvistet løype fra Auversvatn til Tjørnbrotbu og videre til Berdalsbu. 

Vi retter en stor takk til vår trofaste og iherdige hjelper Geir Anders Breive. 

Løypa fra Berdalsbu til Bjørnevasshytta vil ikke bli kvistet med det aller første. 

Merk spesielt vedrørende villrein: 

 Vinteren i år er særlig krevende for villreinen. Regn med påfølgende frost har ført til at store beitområder  i høyfjellet har iset ned.

Villreinen trekker da gjerne mot lavereliggende  områder for å finne beite. Vi oppmoder om å vise særleg hensyn og til å unngå å påføre dyrene ekstra stress i en vanskelig situasjon.

Dersom du er heldig å få øye på dyrene, hold deg mest mulig i ro og nyt synet. Trekk deg gjerne unna og tilbake den veien du kom fra eller gå i en stor bue utenom slik at de ikke blir oppmerksomme på deg.

Hensynet til villreinen har også ført til at løypa rundt Auversvatn ikke har blitt kjørt opp nå. Dette vil først bli gjort når dyrene har trukket seg unna. Sjekk status her: https://www.jmi42.com/services/tracktab.php?cLang=no

Det er også innført ekstraordinær båndtvang for hund i hele Bykle kommune,  også dette på grunn av hensynet til ville dyr. 

Skrevet av Wenche Jacobsen 17. februar 2020