AAT fikk besøk av Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen i midten med daglig leder i AAT Dag N. Fagermyr til venstre og styremedlem i AAT, Ove Bach til høyre.
Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen i midten med daglig leder i AAT Dag N. Fagermyr til venstre og styremedlem i AAT, Ove Bach til høyre. Foto: Kurt Nedenes
Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen på tur opp til Fløyheia. Turleder Gunnar Dag Tørå til venstre og daglig leder i AAT Dag N. Fagermyr til høyre. Bak ministeren skimter vi bystyrepolitiker i Arendal for Frp Ingrid Skårmo.
Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen på tur opp til Fløyheia. Turleder Gunnar Dag Tørå til venstre og daglig leder i AAT Dag N. Fagermyr til høyre. Bak ministeren skimter vi bystyrepolitiker i Arendal for Frp Ingrid Skårmo. Foto: Kurt Nedenes
Samling rundt bålet på toppen av Fløyheia.
Samling rundt bålet på toppen av Fløyheia. Foto: Wilfred Aanonsen


Tirsdag ettermiddag fikk vi hyggelig besøk av Eldre – og folkehelseminister Åse Michaelsen som var på en kort reise i vår landsdel. I den forbindelse ønsket hun å delta på en tur sammen med oss i Aust-Agder Turistforening (AAT). 

Åse Michaelsen ble tatt imot av representanter fra AAT's styre, administrasjon og frivillige fra de fleste av våre undergrupper i Arendal. Etter en kort orientering på kontoret gikk turen opp til Fløyheia. Underveis på turen fikk ministeren informasjon om virksomheten i vår forening og vårt vide spekter av tilbud til friluftsglade folk i alle aldre, samt vårt langsstrakte hytte – og løypenett i Austheiene og våre populære kystledhytter.  Ministeren fikk god anledning til å snakke med våre frivillige og ga utrykk for at hun var imponert over det vi klarte å skape av tilbud basert på frivillig arbeid. At dette er folkehelse på sitt beste, var vi skjønt enige om.

På Fløyheia ble hun tatt vel imot av enda flere dugnadsildsjeler og Barnas Turlag i Arendal som serverte bålkaffe og ferske munker. Også Barnas Turlag var tilstede.. Stortingstingrepresentant Åshild Bruun-Gundersen fra Arendal deltok også sammen med blant andre bystyrepolitikerne Anders Kylland og Ingrid Skårmo fra Frp. Michaelsen fikk overbrakt vår flotte turbok i gave og lovte å ta denne i bruk ved en senere anledning. Takk for turen og takk til alle frivillige som stilte opp som flotte ambassadører for AAT og DNT!


Skrevet av Erling Steen 21. februar 2018