ÅRSMØTE I AUST-AGDER TURISTFORENING 22. MARS 2018

Hovstøyl i vinterdrakt!
Hovstøyl i vinterdrakt! Foto: Levi Westerveld

Aust-Agder Turistforening avholder årsmøte

TORSDAG 22. MARS KL. 19.00 I ARENDAL FRIKIRKE (Fredens vei 13, Arendal)

Saksliste:

  1.  Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
  2.  Godkjenning av innkalling
  3.  Styrets årsmelding med vedlegg
  4.  Regnskap 2017 med revisjonsberetning
  5.  Budsjett 2018
  6.  Valg 2018

Etter det offisielle årsmøtet vil Øivind Berg vise bilder og fortelle fra Raet nasjonalpark.

Det blir også servering av kaffe og kaker. 

VELKOMMEN!

Skrevet av Wenche Jacobsen 19. mars 2018