Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

KAJAKKURS

Foto: Cathrine Bulien Lauvdal

Helge Solberg ønsker å tilby våtkort-kurs i kajakk hav til ledere og/eller frivillige i DNT som ønsker å bli bedre padlere. Dette er et grunnkurs i kajakk der du lærer padleteknikker og redningsteknikker. 

Det er aktuelt å bruke AAT sine kajakker på Risøya. Dette er bare en foreløpig undersøkelse av interessen. Kurset vil bli avholdt i løpet av juni/juli/august. Kursdato blir fastsatt når vi får oversikt over interessen.  Send en melding til helge.solberg1989@gmail.com innen 1.mai hvis du er interessert i dette kurset. 

For mere info:  http://padling.no/vaattkort-og-sikkerhet/hva-er-vaattkort/de-ulike-kursene-i-npf-vaattkort/havpadling/grunnkurs-hav/

Skrevet av Erling Steen 3. april 2018