NEI TIL FLERE VINDKRAFTANLEGG

Utsikt over Skarsvann uten vindmøller
Utsikt over Skarsvann uten vindmøller Foto: Ove Bach

PRESSEMELDING


Nei til nye landbaserte vindkraftanlegg i verdifulle naturområder i Aust-Agder og Vest-Telemark

1.april ble utkastet til Nasjonal ramme for vindkraft på land overlevert til Olje- og energidepartementet (OED). Nå skal utkastet sendes ut på høring.  Aust-Agder Turistforening (AAT) reagerer sterkt på at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) peker på verdifulle natur- og friluftslivsområder som aktuelle for vindkraftutbygging.

Dette er villmark som for all framtid blir ødelagt og tapt med de enorme inngrepene vindkraftverkene krever; heilandskap sprenges i stykker, daler blir fylt opp, myrområder endevendes. Ødeleggelse av natur i dette omfang fører til tap og forringelse av viktige leveområder for et allerede sterkt presset dyreliv.

«Det er allerede et stort press på naturområdene i Agder og vi er både skuffet og overrasket over at NVE overhodet ikke har tatt hensyn til vårt innspill om ikke å åpne for flere vindkraftanlegg i Agder», sier daglig leder i Aust-Agder Turistforening Dag N. Fagermyr som også peker på at «Et av de foreslåtte områdene ligger sentralt i foreningens løypenett og berører 3 av våre hytter, Skarsvassbu, Grunnetjørnsbu og Mjåvasshytta». «Dette er populære hytter med til sammen rundt 1000 besøkende i året som ønsker å oppleve urørt natur».

«Aust-Agder og Vest-Telemark har allerede avgitt mye villmark til vassdragsregulering. Landsdelen er dårlig representert når det gjelder vern av større områder, og vi har ingen nasjonalpark i innlandet», sier Fagermyr. «Jeg er glad for at AAT’s årsmøte i en resolusjon er klare på at vi sier nei til utbygging av flere landbaserte vindkraftanlegg».

«Videre utbygging av vindkraftanlegg vil gripe inn i våre etterkommeres rett til å nyttiggjøre seg og glede seg over naturen. Vårt forvalteransvar tilsier at vi ikke kan etterlate oss en så ødelagt natur som nye vindkraftanlegg vil resultere i», sier Fagermyr.

Skrevet av Erling Steen 3. april 2019