NY BRU OVER GEISKLIÅNI

Foto: Oddvar Vehusheia

Geiskliåni har vært stri å komme seg over ved høy vannstand. Men nå har AATs trofaste, dyktige og effektive dugnadsgjeng satt opp ei ny bru.

På løypa mellom Berdalsbu og Tjørnbråtbu må man passere  Geiskliåni omtrent midtveis. Denne elva har vært vanskelig å komme over, særlig ved høy vannstand. Dette har vår dugnadsgjeng tatt tak i. Etter grundig planlegging ble materialene målt opp og saget til i Fyresdal, og deretter kjørt til Hovden. Her ble de plukket opp sammen med dugnadsgjengen Oddvar Vehusheia, Svein Sivertsen og Dagfinn Myhren. I løpet av en dag var brua ferdig!  Stor takk dugnadsgjengen for utrolig rask og effektiv innsats ! 

Skrevet av Erling Steen 4. juli 2019