3-dagers tur Austheienes høyfjell

Foto: Tor Berg
Berdalsbu
Berdalsbu Foto: Tor Berg
Tjørnbrotbu
Tjørnbrotbu Foto: Tor Berg

En fantastisk mulighet for rundtur helt nord i Austheiene.  Rutebuss i Setesdalen bringer deg tilbake til bilen enten du velger å starte fra Hovden eller Bjåen i nord, eller fra Berdalen i syd. 

Turen går helt nord i Setesdal Austhei. Starten kan enten være er ved Berdalen, på 800 m.o.h. og går i 1200 meters høyde store deler av turen eller fra Bjåen der du kommer opp på 1400 m.o.h. Med andre ord er dette en høyfjellstur. Vår beskrivelse går fra sør til nord. 

Berdalen - Berdalsbu
I Berdalen starter turen ved parkering på bakketoppen. Herfra er det T-merket løype gjennom skog, over myrområder og langs elv i ca. 4,5 km. Store deler av løypa er uten særlig stigning, men den siste kilometeren opp til hytta er det ca. 200 m stigning, opp på 1000 m.o.h. Hytta ligger med flott utsyn mot vest.

Berdalsbu - Tjørnbrotsbu
Denne strekningen går i villreinens rike. Dette er områder med store trekkruter for Europas sørligste villreinstamme.
Opp gjennom historien har det vært jaktet på villreinen her og det kan du bl.a. se eksempel på ved Nørdre Gjuvvatn. Rett ved stien kan du se dyregraver som vitner om menneskelig aktivitet langt tilbake i tid.
Turen anslås til ca. 5 timer. Den største stigningen er helt i starten og slutten av turen. Kryssing av elva ved Nedre Viervadet er ikke lenger utfordrende ved mye nedbør da AATs dugnadsgjeng satte opp en flunkende ny bru i begynnelsen av juli 2019. 

Tjørnbrotsbu - Hovden / Bjåen
Tjørnbrotsbu ligger på 1300 m.o.h. og herfra har du to alternativer for siste etappe.

Alt. rute 1: Enkleste og raskeste rute går til Hovden og tar kun 3,5 time. Hele turen går i slakt hellende terreng og store deler av turen følger du elven "Børtemannsbekken". Dessuten går du i randsonen av Hovden Landskapsvernområde. Området er vernet med formål om å ta vare på et vakkert naturlandskap som er enestående i sitt slag i fylket.
Turen ender opp nær Hovden sentrum hvor det korresponderer buss til utgangspunktet Berdalen. Dersom du ønsker ekstra overnatting før ferden går videre kan du bl.a. overnatte på Hovden Fjellstoge som er samarbeidspartner med DNT.

Alt. rute 2: Denne ruta er noe mer krevende. Den går nordover til Bjåen og leder deg opp til over 1400 m.o.h. Den lengste stigningen er i starten av turen og deretter går det i kupert terreng over fjellryggen "Venevasshalli".
Ved Storesåta og Lislesåta begynner nedstigningen mot Bjåen. Hele strekningen tar 5 - 6 timer.

På selve turen kan man enten overnatte i medbrakt telt eller på Turistforeningens hytter; Berdalsbu, Tjørnbrotsbu og Hovden Fjellstoge. Se www.aat.no. Disse hyttene, bortsett fra Hovden Fjellstoge, er selvbetjente og ulåste, som betyr at man må ha med lakenpose eller sengetøy og man kan kjøpe enkel mat fra matlager som finnes på hyttene. For grupper anbefales det å si fra til AAT-kontoret i forkant. Medlemskap i Turistforeningen gir rabatterte priser på opphold.

Følg denne linken for rutetider. 

Skrevet av Erling Steen 5. juli 2019