F.v.: Per Hanasand, styreleder i DNT; Dag Terje Klarp Solvang,  generalsekretær i DNT; Stefan Heggelund, stortingsrepresentant og medlem av energi- og miljøkomiteen; og Dag N. Fagermyr, daglig leder i AAT.
F.v.: Per Hanasand, styreleder i DNT; Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT; Stefan Heggelund, stortingsrepresentant og medlem av energi- og miljøkomiteen; og Dag N. Fagermyr, daglig leder i AAT. Foto: Monica Hägglund Langen

Nyttige gåsamtaler om vindkraft

Den Norske Turistforening har for tiden et stort engasjement i kampen mot landbasert vindkraft i urørt natur. Heiområdene i Agder-fylkene er blant de stedene der store arealer er aktuelle for utbygging. 

F.v.: Svein Hjorth-Olsen, styreleder i AAT; Tore Storehaug, stortingsrepresentant, medlem av energi- og miljøkomiteen og medlem av finanskomiteen; og Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT.
F.v.: Svein Hjorth-Olsen, styreleder i AAT; Tore Storehaug, stortingsrepresentant, medlem av energi- og miljøkomiteen og medlem av finanskomiteen; og Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT. Foto: Monica Hägglund Langen

Under Arendalsuka har DNT i samarbeid med AAT gjennomført tre politiske gåsamtaler der hovedfokuset ha vært å redegjøre for vårt syn i vindkraftsaken. Samtalene har vært konstruktive og vi har fått gode tilbakemeldinger for vår argumentasjon fra stortingsrepresentantene som alle er medlemmer av energi- og miljøkomiteen. Engasjementet knyttet til vindkraft er nå virkelig blitt løftet opp og vi er på god vei til å få en konstruktiv og spennende debatt i tiden fram mot kommunevalg og høringsfrist for nasjonal ramme for vindkraft 1. oktober. 

F.v.: Per Hanasand, styreleder i DNT; Terje Halleland, stortingsrepresentant og fraksjonsleder i energi- og miljøkomiteen; og Dag N. Fagermyr, daglig leder i AAT.
F.v.: Per Hanasand, styreleder i DNT; Terje Halleland, stortingsrepresentant og fraksjonsleder i energi- og miljøkomiteen; og Dag N. Fagermyr, daglig leder i AAT. Foto: Monica Hägglund Langen

Les mer om DNTs standpunkt om vindkraft på land her