AAT  avlyser alle fellesturer og aktiviteter og hyttene stenges

Vi ber alle om å ikke benytte våre hytter nå. Hyttene er kun til bruk i et eventuelt nødstilfelle. Vi fraråder lengre turer i perioden fremover.

På grunn av den raske utviklingen i spredningen av COVID-19-viruset og myndighetenes innstendige råd om at vi alle nå slutter opp om dugnaden for å begrense smitten,  vil AAT avlyse alle planlagte arrangementer inntil videre. Dette er i samsvar med råd som DNT sentralt har gitt medlemsforeningene.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at  Turer på dagtid, Årsmøtet og Nærturlederkurset på Brokelandsheia ikke gjennomføres som planlagt.

Kontoret på Langbrygga vil være stengt fra og med 13. mars og inntil videre.

Spørsmål kan rettes til daglig leder Dag N. Fagermyr på tlf.  469 43 538 eller aat@dnt.no.Skrevet av Erling Steen 12. mars 2020