Nye retningslinjer og flere åpne hytter!

Kveldstemning fra verandaen på den nye sikringshytta ved Grunnetjørnsbu.
Kveldstemning fra verandaen på den nye sikringshytta ved Grunnetjørnsbu. Foto: Ingeborg Lobben Gjennestad

I henhold til DNTs nye retningslinjer er det nå åpning for at en gruppe på inntil 20 personer kan besøke våre hytter. Avstandsregelen på 1 meter gjelder fortsatt.

Følgende hytter er nå klargjorte og mulig å bestille:

Kystledhytter: Lyngør fyr, Forpakterboligen på Furøya, Seilerhytta i Tvedestrand, Lille Torungen (ikke overnatting) og Store Torungen. Online-booking på kystledhyttene vil bli gjeninnført til uken.

Fjellhytter: Tjørnbrotbu, Berdalsbu, Hengeltjørnloftet, Mjåvasshytta, Grunnetjørnsbu, Skarsvassbu og Olandsbu.

På Berdalsbu og Tjørnbrotbu er det fortsatt flott skiføre. Til Mjåvasshytta, Grunnetjørnsbu, Skarsvassbu og Olandsbu er det mulig å gå til fots, selv om det er noe snø enkelte steder.

Ta gjerne kontakt med kontoret – helst på mail aat@dnt.no – eller på telefon 370 23 214 dersom man ønsker å besøke disse hyttene.

Vi ønsker alle en riktig god 17. mai!

Skrevet av Wenche Jacobsen 15. mai 2020