SPILLEMIDLER TIL BIRTEDALEN

Her kommer den nye brua
Her kommer den nye brua Foto: Grethe Lassemo

Nå starter arbeidet med å utbedre turmulighetene rundt Birtevann, og dugnadsarbeidet er allerede i gang. Aust-Agder Turistforening skal bidra med å bygge ny bro, og målet er å få enda flere ut på tur!


Aust-Agder Turistforening (AAT) har i mange år ryddet og merket stier og løyper med utgangspunkt i Birtedalen og til våre hytter Granbustøyl, Hengeltjørnloftet og Nutevasshytta. Området er blitt veldig populært, men løypene kan være nokså krevende og er spesielt lite egnet for bevegelseshemmede og små barn. For å gjøre dette turområdet tilgjengelig for alle, har Birtedalen Sti- og Løypelag startet arbeidet med en lavterskelløype rundt Birtevann.


Sentralt i dette prosjektet er å bygge ei bru i sørenden av Birtevatn.  Arbeidet er krevende og kan derfor ikke utelukkende utføres på dugnad. Aust-Agder Turistforening har derfor søkt og fått tildelt hele 231 000 kr i spillemidler til gjennomføring av dette tiltaket. Brua vil bli en fin påkobling for rutene både sommer- og vinterstid, og vil forhåpentligvis øke trafikken til både Granbustøyl og Nutevasshytta.  Arbeidet er planlagt å starte opp allerede i løpet av sommeren.


Vi ser frem til et fortsatt godt og enda tettere samarbeid med Birtedalen Sti- og Løypelag i tiden fremover.  

Skrevet av Dag N. Fagermyr 25. juni 2020