Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Handlingsplan kyst  2021 - 2024 vedtatt på DNT's digitale landsmøte

24.oktober 2020 ble Handlingsplan Kyst vedtatt på DNT's digitale landsmøte. Styreleder i Aust-Agder Turistforening Svein Hjorth-Olsen har vært en sterk drivkraft i dette arbeidet og uttaler i denne forbindelse: "Det har tatt 10-15 år å komme hit, men nå er vi mange som vil bidra til at DNT er både fjell og kyst". 

AAT var tidlig ute med å satse på friluftsliv ved kysten og allerede i 2006 åpnet vi en kystledhjytte på Store Torungen fyr sammen med Torungens venner. Siden har vi åpnet hytter ved Lyngør fyr, på Furøya og Seilerhytta i Tvedestrand.  Svein Hjorth-Olsen ble valgt som styreleder i AAT i 2005 og har vært vært den som begynte å ta opp muligheten for at DNT burde  satse på kysten. Han har vist et stort engasjement og stå-på-vilje for å få hele DNT med på denne satsingen. Det var i starten en ensom ‘kamp’ men etterhvert har flere kommet etter og nå er handlingsplanen på plass. På bakgrunn av AAT's  sterke engasjement i friluftsliv ved kysten er vi svært tilfreds med at handlingsplanen gir friluftslivet ved kysten større oppmerksomhet i DNT.

«Handlingsplan for kyst 2021-2024» er DNTs første handlingsplan for kystfriluftsliv. Handlingsplanen setter en tydelig retning for
hvordan DNT skal jobbe med kyst- og vannfriluftsliv de neste årene. Mange av tiltakene i handlingsplanen er like aktuelle
på ferskvann, som i saltvann.

Opprinnelig var fjellet kjerneområdet for DNTs aktivitet. Men aktiviteten har gradvis bredd seg utover i omfang, innhold og geografi. De siste 20 årene har vi styrket aktiviteter i nærområdene og på kysten der mange bor. Kystsatsingen i DNT er også viktig for å sikre
allmenhetens tilgang til kysten.


I handlingsplanen heter det bl.a:

KYSTSONEN ER
UNDER PRESS

DNT er opptatt av at allemannsretten holdes
i hevd. Mange steder langs kysten er
denne under press. Gjennom å tilrettelegge
for en enkelt infrastruktur på kysten,
ønsker vi å åpne og tilgjengeliggjøre
kystsonen for flest mulig. Det særegne
og attraktive kystlandskapet er også utsatt
for mange ulike typer nedbygginger,
og i tillegg er motorfarkoster med høy
hastighet på sjøen en utfordring for myke
trafikanter som for eksempel padlere og
badende. I denne handlingsplanen går
vi ikke dypere i denne problemstillingen,
men henviser til «Handlingsplan for natur,
kulturarv og miljø.


Svein Hjorth-Olsen har fått mange hyggelige hilsener med takk for innsatsen for arbeidet med å implementere kysten i DNT.
Svein Hjorth-Olsen har fått mange hyggelige hilsener med takk for innsatsen for arbeidet med å implementere kysten i DNT. Foto: AAT

Skrevet av Erling Steen 27. oktober 2020