TURTREFF PÅ DAGTID 2021, HVA SKJER?

Fra Kalvehageneset  høsten 2020
Fra Kalvehageneset høsten 2020 Foto: Ove Bach

Det er noen som ønsker at vi skal starte opp igjen med "AAT - tur på dagtid". Der er svaret at vi vil lage et program for slike turer i løpet av et par uker. Så er det covid-19 situasjonen som avgjør hva vi får til.

"AAT-tur på dagtid" har vært et populært tiltak. Dessverre måtte vi avlyse mange av turene i 2020 pga covid-19 og de begrensninger vi måtte forholde oss til på planlagte samlinger. Det er har også vært leit at vi heller ikke har hatt muligheter for å gjennomføre "Turtreff på dagtid" som vi hadde planlagt vinteren 2020/2021. Mange hadde gledet seg til å kunne samles også på den mørke årstiden. Så, hva gjør vi nå?

Vi som organiserer turene og aktivitetene har snakket litt sammen og vi vil forsøke å trå til igjen i 2021. I løpet av et par uker håper vi å ha på plass et variert program for anslagsvis ca 15 turer i løpet av sommersesongen 2021. Når det gjelder "Turtreff på dagtid", så er det vårt  mål at dette skal vi forsøke oss på igjen når høst går over i vinteren 2021/2022. Vi kommer til å sette inn alle turene på våre hjemmesider og de vil også komme i brosjyren "Ut i naturen 2021".

Hva er så covid-19 situasjonen akkurat nå for AAT og DNT, når det gjelder utendørs aktivteter.  Der er det slik at DNT sentralt har utarbeidet en smitteverninnstruks der det bl.a heter i kap. 3.0

" Turer, aktiviteter og arrangement skal ikke samle personer fra ulike kommuner, med mindre det gis tillatelse fra smittevernansvarlig kommunelege. Alle foreninger oppfordres til å føre tett dialog med lokale helsemyndigheter."

Vi i AAT har vært i dialog med smittevernansvarlig i Arendal kommune og svaret derfra er entydig. Det gis ikke dispensasjon fra sentrale instrukser. Vi må derfor avvente oppstart med "Turer på dagtid",  til DNT i sin sentrale forskrift kommer med en ny ordlyd der det ikke lenger er begrensening på hvor vi kommer fra når vi skal på tur. Men, forholdene kan endres fort, derfor er vi optimister og planlegger for at vi skal samles på tur i vårt nærområde om ikke så altfor lenge.

Så er det noen som spør hvorfor DNT Sør har turer hver uke for sine seniorer. Der er nok svaret at Kristiansand er en storkommune. Hos oss har vi normalt deltakere fra 4 - 5 kommuner, Arendal, Grimstad, Tvedestrand, Froland og Vegårshei, så der ligger forskjellen.

Men alle turvenner, vi krysser fingrene for at ting ordner seg for oss i AAT også om ikke så lenge. Vi turledere skal gjøre det vi kan for at så mange som mulig skal få noen fine naturopplevelser i 2021 i godt selskap med likesinnede.


På tur mot Sagvannet i Arendal
På tur mot Sagvannet i Arendal Foto: Torstein Olsen

Skrevet av Ove Bach 12. februar 2021