En gledelig nyhet

Fra en tidligere tur på dagtid til Valåsen i Flosta.
Fra en tidligere tur på dagtid til Valåsen i Flosta. Foto: Foto: Torstein Olsen

Ny smitteverninstruks åpner for fellesturer med deltakere fra nærliggende kommuner.

Da kan vi endelig starte opp igjen !

På grunnlag av ny  Smitteverninstruks for turer og aktiviteter i regi av DNTs medlemsforeninger kan vi orientere om at vi kan opprettholde vårt nærtilbud, som nå også omfatter kurs og arrangement.
For fellesturer og utendørs kurs er det nå tillatt å blande personer fra nærliggende kommuner.
 Men innendørs aktiviteter og kurs, som samler personer fra ulike kommuner avlyses / utsettes med mindre smittevernansvarlig kommunelege anser gjennomføringen som forsvarlig.

Skrevet av Erling Steen 20. april 2021