NY KYSTLEDHYTTE PÅ RANDVIK I RISØR

Randvik gård
Randvik gård Foto: Ståle Waasjø Øylandsdal

Aust-Agder Turistforening har fått en henvendelse fra Risør kommune om å leie Randvik gård som kystledhytte. "Randvik er et fantastisk område med store muligheter for friluftsaktiviteter året rundt, ikke minst for Barnas Turlag. Randvik vil fylle et tomrom i rekken av kystledhytter mellom Øitangen på Jomfruland i Kragerø og Lyngør fyr i Tvedestrand", uttaler en begeistret styreleder i AAT Svein Hjorth-Olsen.

Lekeslottet barnehage har fram til i sommer holdt til i de to bygningene. Hovedhuset egner seg som turisthytte og den andre kan være egnet som bolig for hytteverter.  Vi har hatt en befaring der Svein Hjorth-Olsen og Dag N. Fagermyr representerte AAT og Ole Jakob Bråten og Ståle Waasjø Øylandsdal deltok fra Havrefjell Turlag.

På bakgrunn av befaringen fattet styret i Havrefjell Turlag følgende vedtak i saken:

«Styret i Havrefjell Turlag meiner at ei eventuell DNT-hytte på Randvik kan bli eit positivt prosjekt dersom avtaler og økonomi blir tilfredsstillande. Ei hytte her vil krevje mykje dugnad. Det er vanskeleg å love dugnadsfolk på førehand, men Havrefjell Turlag vil vere ein pådrivar for å engasjere lokale folk til dugnad i prosjektet, og vil samarbeide tett med AAT, lokale foreiningar og andre for å få til allsidig aktivitet på Randvik. Havrefjell Turlag meiner at AAT nå skal gå vidare i dialogen med Risør kommune.»

På bakgrunn av den positive holdningen til Havrefjell Turlag ga styret i AAT styreleder, daglig leder og nestleder i Havrefjell Turlag fullmakt til å innlede samtaler med Risør kommune. På grunnlag av utkast til leieavtale vedtok kommunestyret i Risør enstemmig at AAT tilbys å leie Randvik gård som ny kystledhytte.

Daglig leder i AAT Dag N. Fagermyr er svært glad for kommunestyrets enstemmige vedtak og ser fram til å starte arbeidet med å klargjøre bygningene for utleie. Det vil kreve stor dugnadsinnsats i tiden framover og vi håper på god oppslutning fra våre medlemmer og andre frivillige.

Foto: AAT
Fra første befaring på Randvik. Fra venstre nestleder i Havrefjell Turlag Ståle Waasjø Øylandsdal, styreleder i AAT Svein Hjorth-Olsen og leder i Havrefjell Turlag Ole Jakob Bråten.
Fra første befaring på Randvik. Fra venstre nestleder i Havrefjell Turlag Ståle Waasjø Øylandsdal, styreleder i AAT Svein Hjorth-Olsen og leder i Havrefjell Turlag Ole Jakob Bråten. Foto: Dag N. Fagermyr

Området på Randvik har allerede vært sentralt i Turistforeningens aktiviteter i Risør kommune. 

Fransåsenløypa som går gjennom Randvik er Havrefjell Turlags første turløype og ble åpnet av kultursjef Jorunn Bøe og 200 deltakere på fellestur i 2005. Svært mange bruker løypa året rundt.

Kultursjef Jorunn Bøe og 200 turfolk åpnet Fransåsenløypa til Havrefjell Turlag i 2005.
Kultursjef Jorunn Bøe og 200 turfolk åpnet Fransåsenløypa til Havrefjell Turlag i 2005. Foto: Ole Jakob Bråten
På tur i Fransåsenløypa ved Randvik i 2019
På tur i Fransåsenløypa ved Randvik i 2019 Foto: Ole Jakob Bråten

Turistforeningen er ikke bare for folk utenfra. Havrefjell Turlag som er Aust-Agder Turistforenings lokallag for Risør, Gjerstad og Nissedal har hele 285 medlemmer som er bosatt i Risør kommune. Laget er derfor en av Risørs store frivillige organisasjonar. Barnas Turlag Havrefjell har allsidige aktivitetar for barn.

Hele 300 deltok på KOM DEG UT-DAGEN på Randvik i 2018 og 125 deltok på KOM DEG UT-DAGEN i koronaåret 2021. Dette er et populært arrangement som samler barnefamilier og folk i alle aldre.

KOM DEG UT-DAGEN på Randvik i 2018.
KOM DEG UT-DAGEN på Randvik i 2018. Foto: Astrid Haukenes Bråten
KOM DEG UT-DAGEN på Randvik 2021,
KOM DEG UT-DAGEN på Randvik 2021, Foto: Ståle Waasjø Øylandsdal, Havrefjell Turlag
Turbo på stranda på Randvik.
Turbo på stranda på Randvik. Foto: Astrid Haukenes Bråten