Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

ÅRSMØTE I AUST-AGDER TURISTFORENING 30. MARS 2022

Aust-Agder Turistforening avholder årsmøte

ONSDAG  30. MARS  KL. 18.00

i Arendal Frikirke (Fredens vei 13, Arendal)

Saksliste:

  1.  Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
  2.  Godkjenning av innkalling
  3.  Styrets årsmelding for 2021 med vedlegg
  4.  Regnskap 2021 med revisjonsberetning
  5.  Budsjett 2022
  6.  Valg 

Etter det offisielle årsmøtet vil styreleder Svein Hjorth-Olsen holde et foredrag om foreningens virksomhet fra hei til kyst.

Det blir servert kaffe og kaker. 

Velkommen!Skrevet av Wenche Jacobsen 25. mars 2022