Slik betaler du på fjellhyttene til AAT

Du betaler med betalingsfullmakt som puttes i en avlåst kasse på hytta. På betalingsfullmakten kan du velge enten betale med kredittkort eller få tilsendt faktura. Fakturagebyr på kroner 50 kommer da i tillegg.

Nyhet september 2019! Nå kan man også betale med "DNT Hyttebetaling"-appen på våre fjellhytter! Se flere detaljer her.

Ved alle type oppgjør; som for eksempel turer eller overnatting /proviant, er det viktig at det går klart frem hva beløpet gjelder. Spesifiser turer og hytter med sted og dato og spesifiserer proviant fra hyttene.

Bank konto:  2801.14.53807

Betaling på hytter
Betaling på hytter

Her sjekker du om det er ledig/booker plass på kystledhyttene

Aust-Agder Turistforening samarbeider med Oslofjorden Friluftsråd. Booking av kystledhyttene på Furøya, ved Lyngør Fyr, Store Torungen Fyr  og Lille Torungen Fyr gjøres gjennom nettsiden Kystled Oslofjorden.