Som medlem i Aust-Agder Turistforening får du rabatter på overnatting og mat på alle DNTs

over 550 hytter over hele landet. Du får også en rekke lokale og nasjonale medlemsrabatter,

samt DNTs årbok og seks utgaver av Fjell og vidde tilsendt i løpet av året.

Type medlemskap

Familiemedlemskap. Sjekk om denne medlemskapstypen lønner seg for dere.  Medlemskapet gjelder husstandens barn og inntil to voksne over 26 år.

OBS!  Før opp navn og fødselsdato på ALLE familiemedlemmer, samt hvem som skal stå som hovedmedlem og deres felles postadresse.

Hovedmedlem  (27 – 66 år. Født 1956 – 1995)

Honnørmedlem  (Født 1955 eller tidligere. Honnørmedlemskap gis også til uføre. Kontakt DNTs medlemsservice på telefon 4000 1870 eller via e-post medlem@dnt.no hvis du er ufør og har rett til honnørmedlemskap.)

Ungdom  (13 - 26 år. Født 1996 - 2009)


Husstandsmedlem  (til hoved-, ungdom, honnør- eller livsvarig medlem)Barnas Turlag  (0 - 12 år. Født 2010 - 2022)

Livsvarig medlem  (Hvis du ønsker å bli livsvarig medlem i DNT må du kontakte medlemsservice på telefon 4000 1870 eller via e-post til medlem@dnt.no)

Dåpsgave    Medlemskap i Barnas Turlag fra 0 – 12 år

Jubileum      Hovedmedlemskap i 10 år fremover

Portotillegg medlemsblad utenfor Norge  

Tillegg for årbok i innbunden utgave 

Kom gjerne innom oss for en medlemsprat.

For deg som ikke har smarttelefon:

Har du ikke smart-telefon, kan du få tilsendt gyldig medlemsbevis på SMS helt gratis.

Gå til DNTs nettside medlemsbevis.

Priser 2022 


1.325,-
740,-


580,-
330,-


405,-
140,-18.500,-


​​​​​​​1.200,-


7.400,-


150,-


50,-