BLI MEDLEM
Foto: Torleiv Moseid

Som medlem i Aust-Agder Turistforening får du rabatter på overnatting og mat på alle DNTs

over 550 hytter over hele landet. Du får også en rekke lokale og nasjonale medlemsrabatter,

samt DNTs årbok og seks utgaver av Fjell og vidde tilsendt i løpet av året.
Type medlemskap Priser for 2018
Hovedmedlem  (27 - 66 år. Født 1952 - 1991) kr 680,-
Honnørmedlem (Født 1951 eller tidligere. Honnørmedlemskap gis også til uføre. Kontakt DNTs medlemsservice på telefon 4000 1870 eller via e-post medlem@dnt.no hvis du er ufør og har rett til honnørmedlemskap) kr 530,-
Ungdom  (19 - 26 år. Født 1992 - 1999) kr 350,-
Skoleungdom  (13 - 18 år. Født 2000 - 2005) kr 210,-
Barnas Turlag  (0 - 12 år. Født 2006 - 2018) kr 125,-
Husstandsmedlem (til hoved-, ungdom-, honnør- eller livsvarig medlem) kr 340,-
Livsvarig medlem (Hvis du ønsker å bli livsvarig medlem i DNT må du kontakte medlemsservice på telefon 4000 1870 eller via e-post: medlem@dnt.no) kr 17,000,-
Dåpsgave. Medlemskap i Barnas Turlag fra 0 – 12 år kr 1.100,-
Jubileum. Hovedmedlemskap i 10 år fremover  kr 6.800,-
Familiemedlemskap! Dette gjelder for husstandens barn og inntil to voksne over 26 år. Sjekk om dette lønner seg for dere.  Merk! Det må oppgis fulle navn og fødselsdatoer for alle i familien på samme adresse, men en vil motta kun en faktura. kr 1.215,-

Tillegg for porto utenfor Norge:                                       kr 100,-

Tillegg for DNTs innbundne årbok:                                kr   50,-

Medlemskap følger kalenderåret d.v.s. fra 1.1.2018 - 31.12.2018.

NB! Medlemskap er personlig og kan ikke overføres til andre personer. Hvert medlem må ha gyldig medlemskort for å få rabatt ved overnatting på hyttene.

Se hvor mye du sparer på å være medlem:

Losjipriser 2017

Kom gjerne innom oss for en medlemsprat.

For deg som ikke har smarttelefon:

Har du ikke smart-telefon, kan du få tilsendt gyldig medlemsbevis på SMS helt gratis.

Gå til DNTs nettside medlemsbevis.

Disse medlemsfordelene følger ditt medlemskap i Aust-Agder Turistforening (og dermed også medlemskap i DNT):

 • Rabatt på over 550 turistforeningshytter over hele landet. Barn og ungdom har ekstra gode rabattordninger.
 • 15 % rabatt på leie av Kystledhyttene ved Lyngør Fyr, Store Torungen Fyr,  Lille Torungen Fyr og Forpakterboligen på Furøya.
 • Rabatt på fjellhyttene til turistforeningene i Sverige, Finland og på Island
 • Rabatt på en rekke private fjellstuer og turisthytter i hele Norge
 • I Austheiene gis det 10 % rabatt på overnatting på Kvipt Gjestegard, Hovden Fjellstoge og Vindilhytta.
 • DNTs årbok (Gjelder hoved-, ungdom- og honnørmedlemmer)
 • 6 nummer av Fjell og Vidde, Norges største friluftsmagasin. (Gjelder hoved-, ungdom- og honnørmedlemmer)
 • 1 nummer av Austheiene, Aust-Agder Turistforenings medlemsblad
 • Din egen hyttenøkkel (mot et depositum på kr 100) som passer til standardlåsen på nesten alle DNTs låste selvbetjente og ubetjente hytter. Nøkkelen kan du deponere på hos Aust-Agder Turistforenings kontor på Langbryggen 21, i de betjente hyttene, hos andre medlemsforeninger eller DNT-representanter.
 • Rabatt på Thon Hotels
 • Rabatt på overnatting på De historiske - hotell- og spisesteder
 • Du kan kjøpe kart, turutstyr og bøker til rabatterte priser i butikkene til DNTs medlemsforeninger over hele landet og via DNTs egen nettbutikk
 • Rabatt på varer hos Oslo Sportslager
 • Nye medlemmer kan bestille et rabattkort på en valgfri strekning med NOR-WAY Bussekspress. Kortet må bestilles via "Min side" på DNTs nettside.
 • Rabatt på NSB kundekort
 • Rabatt på forsikringer i Gjensidige
 • Rabatt på festivalpass/billetter på noen festivaler: Vinjerock, Fjellfilmfestivalen, Peer Gynt-stemnet, Førdefestivalen

Sjekk detaljene på medlemsfordeler og priser på medlemskap på DNTs hovedsider

Digitalt medlemskort på mobilen:

Fra 2018 erstattes DNT-appen av DNTs digitale medlemsbevis som fungerer på alle smarttelefoner og nettbrett - også når du ikke har dekning. 
Gå inn på medlem.dnt.no
På siden dnt.no/medlemsbevis finner du bruksanvisning for de ulike typene mobiltelefoner. 

Medlemsblankett for 2018 sendes ut fra slutten av november til alle som er medlemmer. Blanketten vil ikke inneholde medlemskort. Dette er et viktig tiltak som DNT gjør i forhold til både økonomi og miljø. 

Gjelder kun i år, for 2018-medlemskapet: Alle som betaler innen forfall vil få SMS-bekreftelse på medlemskapet.