Om Aust-Agder turistforening

Aust-Agder Turistforening (AAT) har sitt løype- og hyttenett i Austheiene. Vi har ca. 3900 medlemmer, 12 hytter, og merkede løyper man kan følge sammenhengende fra Dølemo i Åmli til Bjåen i Bykle. I våre fjellområder har vi et variert terreng: Vilt og vakkert høyfjell i nord, et midt- og sørparti med en blanding av skogkledde og nakne heier opp i 1000-1100 meters høyde, og de lavere og litt frodigere heiene.

De seinere år har Aust-Agder turistforening satset mer på hytter ved kysten. Disse kaller vi for kystledhytter og bookingen skjer i et samarbeid med Oslofjordens friluftsråd. I Aust-Agder driver vi Store og Lille Torungen Fyrstasjon som turisthytte sammen med Torungens Venner. Fra 2011 har Betjentboligen på Lyngør fyr vært turistforeningshytte og fra 2015 også Forpakterboligen på Furøya i Tvedestrandsfjorden. 

Sjekk ut våre hytter her

Vårt arbeid
Foruten et aktivt arbeid med alle våre hytter og vårt løypenett, har AAT en rekke faste aktiviteter i våre turlag og turgrupper.