Om Aust-Agder turistforening

Aust-Agder Turistforening (AAT) har sitt løype- og hyttenett i Austheiene. Vi har ca. 4300 medlemmer, 12 fjell- og skogshytter, og merkede løyper man kan følge sammenhengende fra Dølemo i Åmli til Bjåen i Bykle. I våre fjellområder har vi et variert terreng: Vilt og vakkert høyfjell i nord, et midt- og sørparti med en blanding av skogkledde og nakne heier opp i 1000-1100 meters høyde, og de lavere og litt frodigere heiene.

De seinere år har Aust-Agder Turistforening også satset på hytter ved kysten. Disse kaller vi for kystledhytter og bookingen skjer i et samarbeid med Oslofjordens friluftsråd. I Arendal driver vi Store og Lille Torungen Fyrstasjon som turisthytte sammen med Torungens Venner. Fra 2011 har Betjentboligen på Lyngør fyr vært turistforeningshytte, fra 2015 også Forpakterboligen på Furøya i Tvedestrandsfjorden og fra 2017 Seilerhytta på utsiden av Borøya mot Møkkalasset fyr. 

Sjekk ut våre hytter her

Vårt arbeid
Foruten et aktivt arbeid med alle våre hytter og vårt løypenett, har AAT en rekke faste aktiviteter i våre turlag og turgrupper.