Styret i Aust-Agder Turistforening

Navn Rolle E-post Telefon Adresse
Svein Hjorth-Olsen Styreleder svein.hjorth-olsen@dnt.no 900 22 553 Risøyveien 40, 4912 Gjeving
Bjørg Sissel Høyheim Styremedlem bjorgsisselhoyheim@gmail.com 975 96 503 Nils Hjelmtveits vei 20 A, 4810 Eydehavn
Marianne Løvseth Styremedlem marianne.lovseth@tvedestrand.kommune.no 920 85 313 Moensveien 25, 4950 Risør
Ove Bach Styremedlem ovebach1952@gmail.com 905 90 793 Reddalsveien 390, 4886 Grimstad
Erling Steen Varamedlem erlsteen@online.no 410 28 688 Sjøverstøveien 63, 4920 Staubø
Frode Mathiesen Varamedlem frode.mathiesen@sor.no  900 26 185 Hasselhaugveien 21, 4843 Arendal
Irina Nilsen Varamedlem irina.nils@gmail.com 905 68 558 Blødekjær 22, 4838 Arendal
Isabell Glad Varamedlem isa.glad@hotmail.com 913 25 569 Øvre Øyna 12, 4586 Kongshavn
Helge Liltved Nestleder helge.liltved@uia.no 915 76 029 Utkikken 14, 4843 Arendal
Styreleder Svein Hjorth-Olsen.
Styreleder Svein Hjorth-Olsen.

..