Hederstegn til Valter Tinderholt

Valter Tinderholt i full gang med løypemerking.
Valter Tinderholt i full gang med løypemerking. Foto: Aust-Agder Turistforening

Torsdag 25. mars avholdt Aust-Agder Turistforening (AAT) sitt første digitale årsmøte. Valter Tinderholt gikk ut av styret etter mange års innsats og et enstemmig styre valgte å tildele ham Aust-Agder Turistforenings hederstegn. I henhold til våre retningslinjer kan ikke sittende styremedlemmer motta hedersbevisninger, så dette var derfor siste sak på agendaen etter av det nye styret ble valgt.

Valter kom inn i foreningen i 2011 og hans første oppgave var å bistå med løypemerking og rydding i vårt langstrakte løypenett i Austheiene. Etter en bemerkelsesverdig innsats ble han ganske raskt valgt inn i styret og han har vært styrets nestleder i flere år.

Sammen med sin kone Erna har Valter i mange år vært hyttetilsyn på Mjåvasshytta. Det var i deres tilsynsperiode at den nye sikringshytta ble satt opp og det krevde ganske så mange ekstra dugnadstimer.

Valter har ved flere anledninger representert AAT og han har også bidratt som foredragsholder. Han var også prosjektansvarlig for å organisere ny skilting i Austheiene og han hadde i den forbindelse dialogen med grunneierne i forkant av dette.

I tillegg til dette har Valter, sammen med andre, bidratt i satsingen med å ta med nye grupper på tur til våre hytter i Austheiene, noe deltakerne trolig sent vil glemme.  Valter har også bistått med administrative arbeidsoppgaver på AAT-kontoret når det har vært behov for dette.

I alle sammenhenger har Valter representert AAT på en svært god måte. Vi takker hjerteligst for innsatsen og håper på et fortsatt tett samarbeid i tiden som kommer.

Mvh

Dag N. Fagermyr, daglig leder

Skrevet av Wenche Jacobsen 31. mars 2021