ÅRSMØTET I AUST-AGDER TURISTFORENING 

Jekke ved Horton Lake
Jekke ved Horton Lake Foto: Rolf Pihlstrøm

Årsmøtet ble avholdt 17.mars på Sør Amfi på Myra i Arendal. Møtet ble åpnet av styreleder Svein Hjorth-Olsen og 52 medlemmer var til stede. Etter møtet viste Rolf Pihlstrøm og Jekke Liby lysbilder fra sin kanotur i Northwest Territory i Canada. 

Nytt styre og råd etter årsmotet er: 

Styreleder:       Svein Hjorth-Olsen               Gjenvalg         2016   

Styremedlem: Bjørg Sissel Høyheim                                     2015 - 2017  

Styremedlem:  Helge Liltvedt                        Gjenvalg         2016 – 2018

Styremedlem:  Valter Tinderholt                                            2015 – 2017
Styremedlem:  Marianne Løvseth                 Ny                     2016 - 2018

Varamedlem:   Ove Bach                                Gjenvalg          2016 – 2018
Varamedlem:   Bjørn Eilert Andersen                                    2015 – 2017
Varamedlem:   Erling Steen                                                      2015 – 2017
Varamedlem    Frode Mathiesen                    Ny                    2016 – 2018

Rådet

Rådsleder:       Dag Pettersen                                                  2014 - 2017   

Medlem:          Torstein Olsen                                                 2014 - 2017

Medlem:          Jarle Hille                                                         2015 - 2018

Medlem:          Torleif Moseid                        Gjenvalg         2016 –2019    

Medlem:          Ingeborg Lobben Gjennestad                       2015 - 2018

Medlem:          Kjell Sandåker                                                  2015 –2018

Valgkomité

Leder:              Jens Dahlum                             Gjenvalg          2016   

Medlem:          Gunn Lisbeth Kismul              Gjenvalg          2016

Medlem:          Lise Hellstrand Aarli               Gjenvalg          2016

Skrevet av Erling Steen 31. mars 2016