Historie

Litt historikk

Arendal og Oppland Turistforening (Aust-Agder Turistforening) ble stiftet i 1890 og virket de første 25 år som en reiselivsforening.  I 1916 leide foreningen en hytte i Fyresdalsheiene.  Ti år senere ble de første turruter ryddet og merket, blant annet Bispeveien mellom Valle i Setesdal og Kleivgrend i Fyresdal.  I 1937 ble formålsparagraf endret.  Fra da har foreningen utelukkende arbeidet "for å trekke folk mest mulig ut i skog og mark og derigjennom oppelske  vandrelivet".  Under andre verdenskrig lå arbeidet nede.  Aktiviteten ble gjenopptatt  i 1952 og har siden økt jevnt og trutt. Vi har idag til sammen 12 hytter i Austheiene. De fleste har også anneks eller sikringsbu.  Interessen for vandringer i aust-heiene har vært stor på både 70- og 80-tallet og er stadig økende.  I 1990 feiret foreningen 100-årsjubileum med fest i Festiviteten på Arendal Gamle Rådhus.  

De senere år har foreningen hatt stadig mer aktivitet ved kysten. Det er opprettet turisthytter i betjentboligene på både Torungen og Lyngør fyr som er blitt veldig populære.  I 2015 feiret foreningen 125-års-jubileum med å åpne en ny hytte i Forpakterboligen på Furøya i Tvedestrandsfjorden samt en ny sikringsbu på Mjåvasshytta i Aust-heiene. Vi satte samtidig medlemsrekord og hvis utviklingen fortsetter, vil vi passere 4000 medlemmer i løpet av 2016.